Ben Ragel: os signos fixos, movibles e comunais

Sabias que os signos movibles sinifican canbiamento das cousas ligeira mente e non son firmes nen duran sas sinificaçoes por nen ua maneira. Son boos pera semear e pera conprar e pera uender e pera fazer desposouros. E o que enfermar en eles sara ou morrera aginha, e os preitos non se alongan en eles. E o que foi torna aginha e a carreira en eles é boa. E ao que prometeron algoo en eles non se cunprira. E os sonhos e as novas en eles seran mentira. E guarda-te de non chantar nen ua chanta en eles nen edificar nen uun lavoor, ca é mau. E todo começamento que começares en eles que queres que dure non durara muito. Mais todo feito que quigeres fazer cada dia faz en eles; que boos son. E os mais ligeiros de movibles son Airas e Cancer e eles son os mais tortos que aginha canbian. E Libra e Capicornio son os mais apoderados e mais tenperados.
 
E os signos fixos son convenentes e boos pera toda cousa que quigeres que dure e fique longo tenpo. E é boon e de ficar e a casar en eles seendo as esposalas feitas enos signos movibles. E se algua mulher for leixada en eles de su marido, non tornara mais. E en eles non son boas as carreiras nen as lides nen os começamentos, / salvo se ouver muitos / testemunhos das fortunas. E se alguun for preso en eles, alonga-se sa prison. E o que entrar en sanha en alguun deles, nunca entrara en seu amoor. E as posturas que fizeren en eles son boas. E os cimentos (139vo) e os edificios que foron feitos en eles son boos. E Escorpion é mais ligeiro dos fixos. E o Leon é mais fixo de todos. E Ocario é pior. E Tauro é mais tenperado.
 
 E os signos comunais son boos pera aparcerias e p(e)ra amizdades e pera irmandades. E as cousas que fazen eles tornan-se muitas uezes. E as conpras e os trabalhos en eles non duran muito e auera en eles enganos. E o que for acusado en eles de algua cousa que digan del, escapara delo.
 
Ben Ragel
O livro VII

 

No hay comentarios: